Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ommuurde stad

Bijbeltekst(en)

1Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik vier hoorns. 2‘Wat betekent dat?’ vroeg ik de engel die met mij sprak, en hij antwoordde: ‘Dat zijn de hoorns die het volk van Juda, Israël en Jeruzalem uiteen hebben gedreven.’ 3Toen liet de HEER mij vier smeden zien. 4‘Wat komen die doen?’ vroeg ik, en de engel antwoordde: ‘De hoorns hebben Juda uiteengedreven en zijn verzet gebroken, maar nu zijn deze smeden gekomen om de volken op te schrikken en de hoorns neer te slaan die ze hadden geheven om Juda uiteen te drijven.’

5Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik iemand met een meetlint in zijn hand. 6‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’ 7Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet 8en zei tegen hem: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. 9Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de HEER – en haar met mijn luister vullen.’

Zacharia 2:1-9NBV21Open in de Bijbel

Zacharia’s tweede droom gaat over horens en smeden. De horens – de machtige volken die de Israëlieten hadden weggejaagd – worden gebroken. Nu kan het volk van Israël terugkomen, ziet Zacharia in zijn derde droom. En niet een klein clubje, nee, Jeruzalem blijft een open stad, zoveel mensen zullen daar komen wonen. God zelf zal als een muur zijn, om zijn mensen te beschermen, een muur van vuur. Vuur geeft warmte en licht. God zal zelf de hele stad verlichten met zijn luister. Al het duister, al het kwaad is dan verdwenen. Want God woont dan bij zijn volk.

Op welke plekken in jouw omgeving zou je meer van Gods licht willen zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons