Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aan de HEER gewijd

Bijbeltekst(en)

12De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal Hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. 13De HEER zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken. 14Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht: grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. 15En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen.

16De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. 17En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. 18Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. 19Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.

20Op die dag zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar. 21Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die dag aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.

Zacharia 14:12-21NBV21Open in de Bijbel

De vijanden van Israël zullen verschrikkelijk getroffen worden, het zijn gruwelijke beelden. Maar het volk is zelf jarenlang door deze wrede machthebbers onderdrukt, en nu zal God recht doen. En dan zullen zelfs de paarden van die onderdrukkers gewijd worden aan God. Hun bellen vertellen dat ze van God zijn. En het volk mag gewone kookpotten gebruiken om offers te brengen.
Alles en iedereen hoort dan bij God. Al het ‘gewone’ en alles wat met God te maken heeft, hoort bij elkaar en is heilig. Want God is dan bij zijn volk, bij zijn mensen. Wat een dag zal dat zijn!

Wat is voor jou het verschil tussen ‘heilig’ en ‘gewoon’?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Zacharia. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons