Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/7 - De vrucht van de wijsheid

Bijbeltekst(en)

5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Jakobus 1:5NBV21Open in de Bijbel

13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Jakobus 3:13-18NBV21Open in de Bijbel

Steeds weer blijkt in de Bijbel dat God wijsheid geeft. Wie wijs wil zijn of worden, moet dus naar God toe gaan. In het Bijbelse denken over wijsheid ontvang je die wijsheid niet voor jezelf, als individu, maar voor de samenleving. Wijsheid is dus het juiste gedrag van de verantwoordelijke mens. Een wijs persoon komt door actief deel uit te maken van de gemeenschap tot volle ontplooiing van zichzelf. Deze gedachte kom je ook tegen bij de tekst uit Jakobus. Wie echt wijs is, gedraagt zich goed en is vriendelijk tegen iedereen. Zulke mensen kennen hun verantwoordelijkheid en leven zoals God het wil. Ze zijn eerlijk en doen recht. Zo dragen ze bij aan sjalom. Dit begrip is veel meer dan alleen vrede door de afwezigheid van oorlog, het gaat om een samenleving waar harmonie is en een ieder tot bloei kan komen. De vruchten van wijsheid zijn dus vriendelijkheid, eerlijkheid, recht doen en het bevorderen van harmonie (sjalom) in jouw omgeving.

Zou jij graag dit soort wijsheid bezitten? Hoe zie jij vruchten van wijsheid in jouw leven terug?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Wijsheid. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons