Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/7 - Dwaasheid voor de wereld

Bijbeltekst(en)

De ware wijsheid

18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

1 Korintiërs 1:18-25NBV21Open in de Bijbel

Volgens de christenen in Korinte heeft Paulus weinig uitstraling. Paulus’ reactie daarop is dat hij niet met diepe wijsheid of schitterende toespraken komt, maar dat hij spreekt over de wijsheid van God. Die wijsheid vinden mensen vaak dwaas. Maar juist met die dwaasheid van het kruis wil God de wereld redden. De wijsheid van God is heel anders dan de wijsheid van de mensen. God gebruikt zwakke en onbelangrijke mensen voor zijn plan. Dat heeft Hij altijd al gedaan: Hij koos de vreemdeling (Ruth), de arme (de weduwe in 2 Koningen 4), de jongste (David) uit om deel uit te maken van zijn verhaal. Zo zijn ook het lijden en het kruis van Christus dwaas in de ogen van de mensen, maar wijsheid in het plan van God.

God kiest vaak voor mensen die onbelangrijk lijken. Die niet succesvol zijn. Die het moeilijk hebben. Mensen voor wie niemand respect heeft. Vraag jezelf eens af: Voor welke mensen heb ik weinig respect? Hoe zou God naar hen kijken?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over 21x-Bemoediging. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons