Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods woord brengt mensen samen om de waarheid te zoeken

Bijbeltekst(en)

10Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar aangekomen waren, gingen ze naar de synagoge. 11De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 12Velen van hen kwamen dan ook tot geloof, evenals een groot aantal mannen en vooraanstaande vrouwen van Griekse afkomst.

Handelingen 17:10-12NBV21Open in de Bijbel

Wat een geweldige mensen, daar in Berea. Ze horen iets nieuws, luisteren vol belangstelling en gaan dan uitgebreid uitpluizen of het klopt. En dat doen ze op grond van de heilige teksten die ze samen lezen.

Ze schrijven de nieuwe boodschap niet van tevoren af, ze zijn ook niet ongeïnteresseerd, maar ze hebben een open mind. Ze nemen ook niet zomaar aan wat iemand zegt. Die integere houding levert wat op: ‘velen van hen aanvaardden dan ook het geloof’.

Het is belangrijk om zelf zorgvuldig op zoek te gaan naar de waarheid. We hebben ons verstand van God gekregen om woorden en preken te toetsen en te overwegen. Dat is niet in strijd met geloof, maar geeft je juist een meer solide basis.

Welke rol speelt ‘onderzoeken of iets waar is’ in jouw geloof? Heb je plekken waar en mensen waarmee je dit samen kan doen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Verbinding. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons