Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bun

Bijbeltekst(en)

34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.

Matteüs 22:34NBV21Open in de Bijbel

Bun Na werkt bij het Bijbelgenootschap van Cambodja als vertaler aan de Studiebijbel in het Khmer, de belangrijkste taal in Cambodja. Deze Studiebijbel is heel belangrijk voor de kerk in Cambodja omdat dit de enige bron met achtergrondinformatie in het Khmer. Voorgangers kunnen in Cambodja niet op een andere manier over de Bijbel leren.

Bun Na werd geboren in een boeddhistisch gezin. Hij vertelt graag hoe hij de Bijbel leerde kennen: ‘In 2001 ging ik bij mijn tante in Phnom Penh wonen. Zij is christen. Dankzij haar steun kon ik bij New Life Fellowship Engels studeren. Mijn tante en mijn docenten vertelden me over Jezus, over vergeving van zonden, liefde, genade en barmhartigheid. Ik had nog nooit eerder zoveel vreugde gevoeld! Ik begreep dat Jezus de enige echte God is, de God waarnaar ik op zoek was geweest. Na mijn bekering ging ik de Bijbel lezen om meer over Jezus en God te leren. Jezus stierf en verrees om iedereen te redden — ook mij. Hij is mijn herder en helper, die mij nooit verlaat. Ik probeer te leven zoals Jezus zegt in Matteüs 22:34-40: God liefhebben met heel mijn hart en ziel en al mijn krachten, en anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.’

Helpt de extra informatie bij de Bijbelteksten in dit veertigdagendagboek jou om de verhalen nog beter te begrijpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons