Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Stille Zaterdag

Bijbeltekst(en)

52Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. 53Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56Daarna gingen ze naar huis, waar ze geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Lucas 23:50-56NBV21Open in de Bijbel

Niet Jezus’ leerlingen ontfermen zich over zijn gestorven lichaam, maar een man die nooit eerder door de evangelist is genoemd: Josef uit Arimatea. Deze Josef was een rijke en vooraanstaande Jood, die in het geheim een leerling van Jezus was geworden (Johannes 19:38). Nu heeft hij zijn moed bij elkaar geraapt en gebruikt hij zijn invloed om aan Pilatus toestemming te vragen voor het begraven van Jezus’ lichaam. Volgens de Joodse wet moesten personen die ter dood waren veroordeeld vóór zonsondergang worden begraven (Deuteronomium 21:22-23). Josef wil voorkomen dat Jezus’ lichaam aan het kruis blijft hangen of door de Romeinen in een gemeenschappelijk graf wordt gegooid. Hij wil Jezus een waardige begrafenis geven en stelt zijn eigen familiegraf beschikbaar.

Het is bijzonder dat van Josef gezegd wordt dat hij de komst van Gods koninkrijk verwachtte. Ondanks Jezus’ dood blijft hij geloven in de komende verlossing. Het is alsof hij door het graf heen kijkt naar wat daaráchter ligt: de weg die open is naar Gods nieuwe wereld.

Josefs verwachting van Gods koninkrijk zorgt ervoor dat hij andere keuzes maakt dan de mensen om hem heen. Hoe is dat voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons