Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 1

Bijbeltekst(en)

8Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 9Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 10Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 11Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 12Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 13Daarom beulden ze hen af 14en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.

Exodus 1:8-14NBV21Open in de Bijbel

Eens waren de Israëlieten in Egypte gaan wonen omdat in hun eigen land hongersnood heerste. Lange tijd hadden ze het daar goed. Maar nu is er een farao aan de macht gekomen die hen wantrouwt. Om de groei van het volk de kop in te drukken, laat deze farao de Israëlieten zware slavenarbeid verrichten. Een handige oplossing, voor de gemoedsrust én de portemonnee van de farao. De Israëlieten gaan zwaar onder de onderdrukking gebukt. Maar God laat zijn volk niet in de steek. Hij zorgt er juist voor dat het steeds groter wordt.

Wantrouwen tegen vreemdelingen en de onderdrukking die er soms op volgt, het is iets van alle tijden. Wanneer de Israëlieten jaren later als vrije mensen in hun eigen land leven, waarschuwt God hen hiertegen. Ze mogen vreemdelingen en slaven niet onderdrukken maar moeten hen met liefde behandelen. Ze weten immers hoe het voelt om onvrij en afhankelijk te zijn, omdat ze dat zelf ook zijn geweest in Egypte.

Is er iets waardoor je je aan het begin van deze veertigdagentijd onvrij of gebonden voelt? Hoe kun je dit veranderen, of er op een andere manier mee omgaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons