Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tweede Paasdag – Overtuigd

Bijbeltekst(en)

9Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven. 10Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. 11Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet. 12Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad waren. 13Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14Ten slotte verscheen Hij aan de elf leerlingen terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt. 15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. 16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

19Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. 20En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.]

Marcus 16:9-20NBV21Open in de Bijbel

Na hun ontmoeting met de engel bij het lege graf waren de vrouwen te bang om over hun ervaring te praten. Pas nadat Maria uit Magdala en twee volgelingen Jezus zelf ontmoet hebben, vertellen ze de anderen erover. Maar ook nu moet Jezus er zelf aan te pas komen, voordat iemand hun verhaal gelooft. Hij geeft hen een grote opdracht mee: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen.’

Jezus heeft een nieuw begin gemaakt. Hij hoort bij de mensen en woonde bij hen. Hij hoort bij God en gaat naar Hem toe. En de leerlingen? Zij gaan op weg. Om overal het goede nieuws te vertellen.

Wat is volgens jou het goede nieuws van Jezus? Geef jij het door?

Dit was de laatste aflevering van het 40dagen leesplan met Marcus. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons