Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eerste Paasdag – De eerste getuigen

Bijbeltekst(en)

Het lege graf

1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”’

8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Na de opstanding

[

Marcus 16:1-8NBV21Open in de Bijbel

‘Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood.’ Uit de mond van de engel horen we de kern van de boodschap van én over Jezus: Er is bevrijding. Er is een nieuw begin.

De man in de witte kleren zegt het de vrouwen bij het graf zonder een spoor van twijfel. Ze schrikken vreselijk en vertellen niemand iets. In oude handschriften eindigt het verhaal van Marcus hier. Een verhaal dat de wereld moet weten, maar dat niemand durft door te vertellen.

Waarom zou Marcus dit slot hebben gekozen voor zijn evangelie? Wat wil hij hiermee tegen de lezers zeggen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons