Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 36 | Verbondenheid en verraad

Bijbeltekst(en)

Het pesachmaal

12Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: ‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ 13Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen; volg hem, 14en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ 16De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

17Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. 18Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ 19Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20Maar Hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde schaal eet. 21Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

22Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Marcus 14:12-26NBV21Open in de Bijbel

De laatste maaltijd van Jezus is volgens Marcus de Joodse paasmaaltijd. Marcus noemt het paaslam, en hij vertelt hoe in de kamer alles al klaarstaat voor deze maaltijd. Zo verbindt hij Jezus’ lijden met het belangrijkste Joodse feest: het Joodse Paasfeest. Op dat feest denken de mensen aan de bevrijding uit Egypte (Exodus 12:1-20).

Tijdens het eten dankt Jezus God voor het brood en de wijn. De woorden van Jezus zijn woorden van verbondenheid en belofte. Jezus’ verbondenheid met zijn leerlingen houdt niet op bij zijn dood. De woorden van Jezus worden vanaf de eerste gemeenten tot nu gebruikt in de kerken. Als een vooruitblik op Gods nieuwe wereld, waar Jezus weer van de wijn zal drinken. Als een belofte.

Maar er is ook verdriet. Jezus zal verraden worden. Sterker nog: de verrader eet met Hem van deze maaltijd. ‘Dat ben ik toch niet?’ vragen de leerlingen één voor één.

Verbondenheid en verraad aan één tafel, heel dicht bij elkaar. Herken je dat ook in je eigen leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons