Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4 maart – Straf voor een onschuldige

Bijbeltekst(en)

17Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. 18Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer.’ 19Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem doden, maar ze kreeg er de kans niet toe, 20want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. 21Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. 22De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ 23En hij bezwoer haar: ‘Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk!’ 24Ze ging naar haar moeder en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Het hoofd van Johannes de Doper.’ 25Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.’ 26Dit bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. 27Hij stuurde meteen iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofdde Johannes. 28Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje, en zij gaf het aan haar moeder. 29Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf.

Marcus 6:17-29NBV21Open in de Bijbel

Johannes de Doper heeft flinke kritiek op Herodes. Hij had niet mogen trouwen met Herodias, de vrouw van zijn broer. Die kritiek begrijpen we nu nog steeds. Herodias krijgt een grote hekel aan Johannes. Ook dat kun je begrijpen. Want wie wil er nu dat iemand de hele tijd zegt wat je fout doet?

Maar Herodes zelf reageert anders op de kritiek van Johannes. Hij luistert graag naar wat Johannes zegt. Hij heeft zelfs respect voor Johannes. Want Herodes weet dat Johannes vertelt over de wil van God. Herodes vindt het wel lastig: hij doet een grote zonde, en luistert dan naar iemand die zegt dat hij verkeerd leeft.

Vind jij het lastig om kritisch naar jezelf te kijken? En hoe reageer je als iemand jou op je fouten wijst?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons