Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

28 februari – Koninklijke waardigheid

Bijbeltekst(en)

1De HEER is koning – volken, beef!

Hij troont op de cherubs – aarde, sidder!

2Groot is de HEER op de Sion,

verheven is Hij boven alle volken.

3Uw naam moeten zij loven,

zo groot en geducht.

Heilig is Hij.

4Machtige koning, die het recht bemint:

U stelde rechtvaardige wetten vast.

Recht en gerechtigheid in Jakob:

ze zijn uw werk.

5Breng hulde aan de HEER, onze God,

en buig u neer aan zijn voeten.

Heilig is Hij.

6Mozes en Aäron waren zijn priesters,

ook Samuel riep zijn naam.

Riepen zij tot de HEER, Hij antwoordde;

7in de wolkkolom sprak Hij hen toe

en zij onderhielden zijn geboden,

de wet die Hij hun gaf.

8HEER, onze God, U hebt hun geantwoord.

U was voor hen een God van vergeving

en een God die hun misdaden strafte.

9Breng hulde aan de HEER, onze God,

en buig u neer voor zijn heilige berg.

Heilig is de HEER, onze God.

Psalmen 99NBV21Open in de Bijbel

In de tijd van de Bijbel geloofden de mensen dat elk land zijn eigen god had. Buiten de landsgrenzen was de macht van zo’n god beperkt. Maar de God van Israël is anders. Die God is koning over alle volken! Overal op de aarde heeft Hij macht! En deze God is betrouwbaar en verandert nooit. Hij bemint het recht, Hij is dus eerlijk en goed. Als mensen zich aan zijn wetten houden, zijn ze gelukkig (vers 4). Deze God is ‘onze God’ (vers 5 en 9). Wat mooi om te weten dat je deze God kunt vertrouwen, waar je ook bent.

Op welke momenten ervaar jij Gods macht?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons