Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

19 februari – Nergens rust

Bijbeltekst(en)

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken 37en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ 38Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’

39In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit. 40Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Marcus 1:35-45NBV21Open in de Bijbel

Het gaat snel in het evangelie volgens Marcus: binnen één hoofdstuk wordt Jezus van een onbekende timmermanszoon een beroemdheid. Zo snel zelfs dat er nergens meer een stille plek voor Hem lijkt te zijn. ‘Nu even niet,’ hoor je Jezus denken. Misschien herken je dat wel, als je weer eens meer gedaan en gegeven hebt dan je eigenlijk aankan.

Maar je kunt dit verhaal ook anders lezen. Kijk eens naar de volgorde: de beweging gaat niet van drukte naar stilte, maar juist andersom. Jezus trekt zich terug om in eenzaamheid te bidden. En juist vanuit die eenzaamheid komt Hij in actie.

Stilte opzoeken om je te bezinnen op de vraag: Waarom ben ik ook alweer op weg gegaan? (vers 38). Hoe zou je daar vandaag vorm aan kunnen geven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons