Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

14 maart – Natuur-wet

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2De hemel verhaalt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

3de dag zegt het voort aan de dag die komt,

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

4Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord,

het is een spraak zonder klank.

5Over heel de aarde gaat hun stem,

tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon:

6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,

een held die juichend voortsnelt op zijn weg.

7Aan het ene einde van de hemel komt hij op,

aan het andere einde voltooit hij zijn loop,

niets blijft voor zijn gloed verborgen.

8De wet van de HEER is volmaakt:

levenskracht voor de mens.

De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:

wijsheid voor de eenvoudige.

9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:

vreugde voor het hart.

Het gebod van de HEER is helder:

licht voor de ogen.

10Het ontzag voor de HEER is zuiver,

houdt stand, voor altijd.

De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,

rechtvaardig, geheel en al.

11Ze zijn begeerlijker dan goud,

dan fijn goud in overvloed,

en zoeter dan honing,

dan honing vers uit de raat.

12Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen,

wie ze opvolgt wordt rijk beloond.

13Maar wie kan al zijn fouten kennen?

Spreek mij vrij van verborgen zonden.

14Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed

niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn

en bevrijd van grote zonde.

15Laten de woorden van mijn mond U behagen,

de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,

HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalmen 19:1-15NBV21Open in de Bijbel

Als geliefden heel ver uit elkaar zijn en langere tijd van elkaar gescheiden, is het een mooie gedachte dat ze beiden naar dezelfde maan kunnen kijken. Een heldere nacht, omgeven door stilte, met de maan aan de hemel, biedt troost. De maan zegt niets en toch wordt zijn ‘taal’ verstaan. Zo is het met de natuur: de sterrenhemel, het opkomen van de zon, het ritme van dag en nacht. Die taal van de natuur, zonder woorden en zonder geluid, maakt dat je waar je ook bent Gods macht kunt zien en ‘horen’.

Waar in de natuur ervaar jij iets van God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons