Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13 maart – Volgeling van Jezus worden

Bijbeltekst(en)

34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. 35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden. 36Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? 37Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? 38Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

1En Hij eindigde met de woorden: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht.’
Marcus 8:34-9:1NBV21Open in de Bijbel

De woorden van Jezus kunnen je in verwarring brengen: waarom moet je je leven opgeven als je Jezus wilt volgen?

Ons beeld van Jezus is vaak dat van een vriendelijke man, die in de groene heuvels rondliep. Die mooie woorden sprak in een mooie wereld. Maar de wereld van Jezus was niet alleen maar vrede en geluk. De Romeinse heersers onderdrukten het volk zwaar. Het leven van veel mensen was dus moeilijk. Steeds duidelijker blijkt in het verhaal van Marcus dat Jezus geen snelle, goedkope oplossing voor hun problemen aanbiedt. Het wordt steeds voelbaarder dat die oplossing veel zal kosten: Jezus zal gedood worden. Jezus zegt hier dan ook tegen zijn leerlingen en tegen de mensen die het willen horen: Je moet er soms veel voor over hebben om mij te volgen. Maar als je dat doet, zul je je leven voor altijd redden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons