Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11 maart – Zie jij alles scherp?

Bijbeltekst(en)

14De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17Toen Hij dit merkte, zei Hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen Ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20‘En toen Ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21Toen zei Hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

Genezing van een blinde

22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. 23Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 25Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’

Marcus 8:14-26NBV21Open in de Bijbel

Jezus maakt hier weer een blinde man beter. Hij doet wat spuug op de ogen van de man, legt zijn handen op zijn ogen, en vraagt: ‘Zie je iets?’ Voor ons klinkt dat misschien vreemd, maar het was in de tijd van Jezus een gewone manier om te proberen mensen te genezen.

Eerst lijkt de man weer te kunnen zien. Maar dan blijkt toch nog niet alles in orde te zijn. Daarom Jezus raakt hem voor de tweede keer aan, en nu kan de man wel goed zien.

Je kunt dit verhaal ook minder letterlijk lezen, en toepassen op je eigen leven. Doen je ogen het? Kun je ook echt met aandacht zien? Begrijp jij wat je ziet? Zo wordt de genezing van de blinde man een opdracht. Voor die blinde man, voor de mensen die erbij waren, en ook voor ons: Leer te kijken, leer echt te zien. Zie elkaar. En leer ook te kijken naar je eigen leven. Zijn de dingen waar je mee bezig bent, echt zo belangrijk? Of, eerlijker, maar ook moeilijker: wie en wat zie jij scherp, en wat wil je liever niet zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons