Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag

Bijbeltekst(en)

62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden opgewekt.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Matteüs 27:62-66NBV21Open in de Bijbel

Jezus is gestorven. Josef van Arimatea legt het lichaam van Jezus in zijn eigen graf. De hogepriesters en farizeeën laten, met toestemming van Pilatus, het graf streng bewaken. Ze willen niet dat mensen later kunnen beweren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Matteüs beschrijft deze gebeurtenissen zo nauwkeurig, omdat hij hiermee wil aantonen dat Jezus’ opstanding niet een moedwillige leugen van de leerlingen is.

In Matteüs 28:11-15 krijgt dit gedeelte een vervolg. Niet de leerlingen van Jezus vertellen een leugen. Maar de oudsten van het volk betalen de soldaten om te liegen over wat er werkelijk is gebeurd…

Wanneer Jezus in het graf gelegd wordt, zijn er twee vrouwen die achterblijven: Maria uit Magdala en de andere Maria. Zij blijven zo lang mogelijk bij Jezus’ graf. En na de sabbat zijn zij de eersten die weer naar het graf gaan. Zij zijn de eerste getuigen van Jezus’ opstanding!

Vraag: Het is Stille Zaterdag. Morgen vieren we Jezus’ opstanding. De hogepriesters en farizeeën waren al bang dat Jezus’ leerlingen dit zouden gaan beweren. Hoe kijkt u naar Jezus’ opstanding? Vindt u het moeilijk te geloven, of kijkt u ernaar uit om morgen te mogen zeggen: ‘Hij is waarlijk opgestaan!’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons