Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 6 maart

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Matteüs 6:19-7:5NBV21Open in de Bijbel

Leven vanuit overvloed of vanuit schaarste: volgens Jezus is dit een wereld van verschil. Leven vanuit schaarste zorgt ervoor dat je schatten op aarde gaat verzamelen. Maar die schatten worden constant bedreigd door ‘mot en roest’, of door dieven die ze willen stelen. Dat geeft onrust. Je gaat je zorgen maken of je wel genoeg hebt. Materialisme loont dus niet volgens Jezus. Hij nodigt ons uit om anders te leven. Niet vanuit schaarste (waarbij je focust op wat je niet hebt), maar vanuit overvloed. Vanuit het vertrouwen dat God voor je zorgt. Dan ga je anders leven. Je leeft in het moment en je hart wordt rustig.

Spullen hoeven dan niet beschermd en bewaakt te worden, maar kunnen uitgedeeld worden. Rivaliteit maakt plaats voor gastvrijheid. Als je je richt op het koninkrijk van God, leer je je richten op leven vanuit overvloed en tevredenheid: er is genoeg voor iedereen.

Vraag: Wat hebt u nodig om u te richten op het koninkrijk van God? Hoe geeft u dit vorm?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.19
Volg ons