Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 13 maart

Bijbeltekst(en)

16Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. 17Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geselen in hun synagogen. 18Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. 22Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de Mensenzoon gekomen.

24Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25Voor een leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn leermeester, en voor een slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27Wat Ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan laten omkomen in de Gehenna. 29Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. 30Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Matteüs 10:16-33NBV21Open in de Bijbel

In de tekst die we gisteren lazen, krijgen de leerlingen de opdracht om te verkondigen dat het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen. Dat klinkt als een blijde boodschap, en dat is het ook.

Maar Jezus’ woorden in de tekst van vandaag laten ook een andere kant zien. De boodschap over Gods koninkrijk vraagt om een keuze, en zorgt daarmee ook voor verdeeldheid. Het beste, maar ook het slechtste in mensen komt erdoor naar boven. Jezus helpt zijn leerlingen door hun verwachtingen bij te stellen, zowel naar beneden als ook naar boven. Naar beneden, want ze zullen omwille van het goede nieuws net zo moeten lijden als Jezus zelf. Maar ook naar boven, want God zal hen geen moment in de steek laten. Zelfs de moeilijkste situaties worden daardoor een kans om het goede nieuws te vertellen.

Vraag: Jezus praat over de heftige gevolgen die het kan hebben als je in hem gelooft. Wat merkt u hiervan in uw eigen leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons