Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tweede Paasdag

Bijbeltekst(en)

Uitzending van de leerlingen

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:16-20NBV21Open in de Bijbel

De Heer is waarlijk opgestaan! Al twijfelen sommige leerlingen nog… Een realistische toevoeging, en dat maakt het voor ons ook zo herkenbaar. Maar Jezus legt in een paar woorden uit wat zijn opstanding betekent: het begin van Gods koninkrijk is ingezet, want Jezus heeft nu alle macht gekregen, in de hemel en op de aarde. Het is een begin; het koninkrijk van God op deze aarde is nog niet voltooid. Daarom krijgen de leerlingen een opdracht van Jezus: ‘Ga op weg…’ Het zal niet altijd makkelijk zijn. Leerling van Jezus zijn betekent dat er moeilijke momenten komen. Dat geldt voor de leerlingen tegen wie Jezus spreekt, maar ook voor de mensen die later – ook nu nog! – leerling van Jezus worden.

Jezus weet dat en daarom spreekt hij deze hoopvolle woorden uit voor ál zijn leerlingen: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Vraag: Waar ziet u iets van het begin van Gods koninkrijk?

Dit was de laatste aflevering van het 40dagen leesplan Overbruggen. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons