Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Woensdag 6 maart – Aswoensdag

Wat laat Jezus u over God zien?

Bijbeltekst(en)

Het Woord is mens geworden

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Johannes 1:1-18NBV21Open in de Bijbel

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in het evangelie volgens Johannes. Zeven keer beantwoordt Jezus die vraag zelf. Zeven keer zegt hij: ‘Ik ben…’ In het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie is Jezus nog niet zelf aan het woord. Maar het gaat al wel meteen over wie hij is. Jezus is het Woord, het leven en het licht. Met al deze beelden wil Johannes duidelijk maken hoe dicht Jezus bij God staat: zo dicht dat hij zélf God is. En Johannes wil laten zien waarom Jezus op aarde is gekomen. Hij noemt Jezus ‘leven’ en ‘licht’, en daarmee zegt hij dat Jezus degene is die redding brengt. Jezus brengt die redding doordat hij de brug is tussen God en mensen.
Door hem kunnen we bij God komen. En hij laat zien wie God de Vader werkelijk is.

Wat laat Jezus u over God zien?

Opdracht

De komende weken lezen we wat Johannes over Jezus schrijft. Met welke verwachting begint u aan dit leesplan? Welke vragen hebt u? Hoe denkt u op dit moment over Jezus, en over uzelf? Schrijf de antwoorden op deze vragen op en kijk er de komende weken af en toe naar.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons