Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 7 maart

Bijbeltekst(en)

Getuigenissen

19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Johannes 1:19-34NBV21Open in de Bijbel

Voordat we in dit evangelie iets lezen over Jezus als mens, komen we eerst Johannes de Doper tegen. Hij is degene die Jezus aankondigt. Johannes de Doper noemt Jezus ‘het lam van God’. Daarmee verwijst hij naar Jesaja 53. Daarin gaat het over Gods dienaar, die met een schaap vergeleken wordt. Die dienaar van God zal volgens Jesaja de wandaden van velen wegnemen. In de woorden van Johannes zijn dat de zonden van de hele wereld. De dienaar van God uit Jesaja is in het hele Johannes-evangelie op de achtergrond aanwezig. Zo noemt Jesaja hem bijvoorbeeld een licht voor alle volken (Jesaja 49:6). Daar sluit Johannes prachtig bij aan: hij omschrijft Jezus meteen als licht voor de mensen (Johannes 1:4). Door steeds weer nieuwe betekenis aan bekende beelden te geven, laat Johannes steeds beter zien wie Jezus is.

Hoe zou u Jezus omschrijven als u aan andere mensen zou moeten vertellen wie hij is?

Gebed

Goede God, Johannes schrijft dat Jezus het licht is, het lam van God, het levende water, en nog veel meer. Help me om in deze weken voor Pasen steeds meer te ontdekken wat dit voor mij kan betekenen. Amen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons