Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Marije Vermaas

16. Welkom thuis

Bijbeltekst(en)

11Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”’

Lucas 15:11-32NBV21Open in de Bijbel

Jezus had gegeten met zondaars, mensen die volgens de geestelijk leiders van Israël verkeerde dingen deden. Zij hielden zich niet aan de Joodse wet, vervulden misschien niet de religieuze plichten. Zij voldeden niet aan het plaatje van goede Joden. En toch at Jezus met hen. De wetgeleerden zijn daar boos over. En daarom vertelt Jezus hun dit verhaal over de twee zonen. De jongste zoon, de zondaar, wordt door de vader weer thuis verwelkomd. De vader is zo blij dat zijn zoon weer thuis is, dat hij voorbijziet aan de verkeerde dingen die zijn zoon deed. De oudste zoon is echter boos, net als de wetgeleerden.

Het is een hoopvol verhaal: hoe je ook bent – God heet je welkom thuis. Er is een tafel voor je gedekt. Maar het is ook een vraag: gun je het welkom ook aan een ander, die zich misschien niet zo goed aan de regels houdt? Sta je er weleens bij stil dat jij elke dag aan die tafel welkom bent? Soms kunnen we zo druk zijn met bezig zijn voor God, dat we vergeten dat we ook met en bij God mogen zijn. Want alles wat van de Vader is, is ook van jou. De liefde van de Vader is er altijd.

Luister eens naar het lied ‘Thuis’ van Sela.

Herken jij je meer in de oudste of in de jongste zoon en waarom?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Thuis. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons