Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leesplannen

Lees de Bijbel online met een leesplan dat bij je past.

De Bijbel over de toekomst van de wereld 11 overdenkingen

Gods nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de Dag van de HEER of de Eindtijd: op allerlei manieren spreekt de Bijbel over een moment waarop God naar de aarde komt, als Rechter, maar vooral als degene die vrede en redding brengt.

Dagvers 30 overdenkingen

Dagelijkse Bijbeltekst en toepassing om over na te denken. Iedere dag een bemoediging voor jouw dagelijkse moment met de Bijbel. Ook te beluisteren in je favoriete podcastspeler.

Veertigdagen – Ontmoetingen God 48 overdenkingen

Dit leesplan staat in het teken van ontmoetingen. Je leest tien Bijbelverhalen over een ontmoeting. Bij elk verhaal zijn vier overdenkingen. Zo sta je echt even stil en ontdek je diepere lagen in de verhalen.

Veertigdagen – Wie zeg jij dat Ik ben?

In de aanloop naar Pasen bieden we dit leesplan om stil te staan bij de identiteit en betekenis van Jezus. Zeven weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn. De korte uitleg en reflectievragen helpen je om op zoek te gaan naar je eigen antwoord op die vraag.

Veertigdagen – Johannes evangelie 43 overdenkingen

Hoe leef ik? Wie ben ik? Maak ik bewust tijd voor stilte? Word ik geleefd? Wat betekent het geloof voor mij?

Veertigdagen – Marcus evangelie 49 overdenkingen

In dit leesplan willen we samen met jou toeleven naar Pasen. Dit doen we aan de hand van het evangelie van Marcus.

Veertigdagen – Matteüs evangelie 44 overdenkingen

Tijdens de veertigdagentijd lezen we uit het Matteüsevangelie met iedere dag een korte uitleg.

Veertigdagen – Feest van bevrijding 48 overdenkingen

In dit leesplan voor de veertigdagentijd volg je de Israëlieten die door God uit Egypte zijn bevrijd en op reis gaan naar het beloofde land. Daarna lees je teksten uit het Nieuwe Testament die bij dit onderwerp aansluiten en er in veel gevallen een nieuwe betekenislaag aan geven. Vanaf Witte Donderdag lees je teksten uit het Lucas-evangelie rondom het sterven en de opstanding van Jezus.

Veertigdagen – Niet van brood alleen (Lectio Divina) 20 overdenkingen

Dit leesplan helpt je om aandachtig toe te leven naar Pasen. Iedere woensdag, vrijdag en zondag is er een Bijbeltekst en een overdenking

Tijd met de Psalmen 151 overdenkingen

De Psalmen zijn door de eeuwen heen een onuitputtelijke bron geweest voor kinderen van God om hun geloof, hoop en liefde mee te voeden. Het volle leven komt in de Psalmen aan de orde. Alle emoties die er in het leven met God kunnen zijn, krijgen er een plek. In dit leesplan tref je bij elk van de 150 Psalmen een overdenking aan die is opgebouwd volgens de vier stappen van de zogenaamde lectio divina.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons