Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onrustige ziel

Bijbeltekst(en)

6Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:6NBV21Open in de Bijbel

De ziel is in het Oude Testament de plaats waar gevoelens wonen. Rouw en smart, verlangens, liefde, hunkering, blijdschap, begeerte, wraakzucht, moordlust, verbittering – ze kunnen allemaal plaats innemen in ons binnenste. Als ik het rijtje zo zie staan, valt me op hoe sterk de emoties uiteenlopen. Het hele spectrum, van liefde en hunkering tot wraakzucht en moordlust is in de Bijbel te vinden. En dat speelt zich allemaal in onze ziel af! Geen wonder dat het af en toe zo druk is vanbinnen.

Dat is in ieder geval mijn ervaring – dat het zo druk kan zijn in mij. Sinds een paar jaar zoek ik dagelijks de stilte. Toen ik begon, dacht ik dat ik rust zou vinden. Maar het omgekeerde lijkt wel het geval: ik word steeds gevoeliger voor steeds subtielere bewegingen in mijn ziel. Dus niet: meer rust, maar: meer gewaarwording. Eerder merkte ik gewoon niet hoeveel zich eigenlijk afspeelde daarbinnen.

Waar wil ik eigenlijk mijn aandacht en mijn tijd aan geven? Aan die wisselende stemmingen, aan die gevoelens die zoveel onrust met zich meebrengen? Of aan God, die ver boven het gewoel in het menselijk gemoed staat, een eeuwig baken waarop ik me kan richten, zodat ik niet verzuip in wat zich allemaal binnen in mij afspeelt?
Mijn ziel, wat ben je onrustig in mij! Richt je op God en vind weer rust en richting.

Wat helpt jou, als je merkt dat het onrustig in je is? Kan de stilte je helpen om je bewust te richten op God?

Theologe Marga Haas leidt stiltedagen, retraites en bezinningsavonden. Elke twee weken publiceert zij een korte overweging bij een Bijbeltekst op www.margahaas.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons