Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Neem God serieus

Bijbeltekst(en)

14De grote dag van de HEER is nabij,

hij is nabij en komt zeer snel.

Hoor! De dag van de HEER!

Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!

15Die dag zal een dag zijn van razernij,

een dag van angst en benauwdheid,

een dag van verderf en verwoesting,

een dag van duisternis en donkerte,

een dag van dreigende, donkere wolken,

16een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw

tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

17Ik zal de mensen angst aanjagen,

ze zullen rondlopen als blinden,

want ze hebben tegen de HEER gezondigd.

Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,

hun vlees zal tot straatvuil vergaan.

18Goud noch zilver kan hen redden

als de toorn van de HEER hen treft,

als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert

en Hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.

Het oordeel van de HEER

1Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, 2voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. 3Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.

Sefanja 1:14-2:3NBV21Open in de Bijbel

Dat God niet alleen maar lief(de) is, blijkt wel uit deze tekst. God is ook heilig! Niet alleen Sefanja spreekt over de oordeelsdag van God, ook de profeten Joël en Amos noemen deze dag. Het is een dag waarop iedereen bang zal zijn, de aarde donker zal worden en alles wordt verwoest. Mensen zijn gaan vertrouwen op hun rijkdom (vers 18) of afgoden, en leven niet zoals God het wil. Toch is niet alles duister: wie God zoekt, trouw is aan Hem en leeft volgens zijn wetten, wie het goede doet, zal gered worden.

Hoe gaan Gods liefde en heiligheid samen volgens jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons