Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wijsheid

Bijbeltekst(en)

5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Jakobus 1:5NBV21Open in de Bijbel

Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Wat is de juiste keuze? We besteden soms een groot deel van onze tijd aan het zoeken naar bevestiging, naar een hemels schouderklopje dat ons vertelt dat we op de goede weg zijn.

Wat kan het op zulke momenten een geruststelling zijn te weten dat God oneindig veel geduld heeft en dat Hij een gevende God is. Hij geeft wijsheid en richting aan ieder die Hem daar oprecht om vraagt. Geen kleine lettertjes, geen afkeuring, geen verwijt – Hij geeft. Punt.

Ben je op zoek naar richting of bevestiging, vertel God dan dus gerust wat je nodig hebt. Daarmee sluit je aan in een bijzonder rijtje geloofshelden: Mozes had meerdere aanmoedigingen nodig (Exodus 3-4), Gideon bleef vragen of het wérkelijk God was die tot hem sprak (Rechters 6) en ook Samuel had een paar pogingen nodig voordat hij Gods stem wist te herkennen (1 Samuel 3).
Op welk gebied heb jij wijsheid nodig? Vraag God erom, wees bereid om zijn woorden tot je te nemen: ‘Spreek, uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons