Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een andere richting

Bijbeltekst(en)

Leef volgens de wil van God

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:1-2NBV21Open in de Bijbel

Luisteren naar Gods stem en Hem de richting laten bepalen in jouw leven – dat klinkt heel mooi en vredig… Totdat blijkt dat God misschien wel iets heel anders voor jou in gedachten heeft dan jij je ooit had kunnen voorstellen. Je leven in dienst van God stellen betekent dat je soms ‘anders’ zult zijn. Anders dan jij zelf voor ogen had, maar ook anders dan anderen voor jou hadden bedacht.

Er is lef voor nodig om de Bijbel als uitgangspunt voor jouw leven te nemen. Lef omdat je jezelf zult moeten openstellen voor een vernieuwing in je doen en in je denken. Lef omdat je zult afwijken van de heersende normen van deze wereld. Dat is een continu proces, een ontdekkingstocht. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar je staat niet alleen in deze uitdaging. Vele anderen leggen samen met jou dezelfde reis af, op zoek naar wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Heb jij al reisgenoten gevonden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons