Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vind je geluk

Bijbeltekst(en)

11U wijst mij de weg van het leven:

overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Psalmen 16:11NBV21Open in de Bijbel

Als je de vele zelfhulpboeken en artikelen op internet moet geloven, is het vooral zaak om je leven zo in te richten dat jij er blij van wordt: je moet doen wat jou gelukkig maakt. Maar wat is echt geluk? En hoe vind je geluk dat niet met één tegenslag zomaar weggevaagd kan worden?

In de Bijbel worden geluk, blijdschap en vreugde over het algemeen niet gebaseerd op gebeurtenissen in ons leven, maar op God. Een leven dicht bij God is een leven dat overvloeit van vreugde: ‘Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten’ (Psalm 84:11a). En omdat God onveranderlijk is en omdat zijn Woord voor eeuwig standhoudt, wordt je geluk blijvend en diepgaand. Het kan niet zomaar overwaaien of van je afgepakt worden, want het is verankerd in een trouwe en liefdevolle God.

Kies daarom inderdaad altijd de weg die jou gelukkig maakt, namelijk: de weg die je het dichtst bij God brengt. Kies de richting van zijn geboden, zijn gerechtigheid, zijn liefde, zijn koninkrijk. De psalmist zegt: ‘Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart’ (Psalm 119:111). Kun jij die woorden met hem mee zeggen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons