Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 91 - In tijden van nood

Bijbeltekst(en)

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Zijn engelen geeft Hij opdracht

over je te waken waar je ook gaat.

12Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,

in de nood zal Ik bij hem zijn.

Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,

16hem overvloed van dagen geven.

Ik zal zijn redding zijn.’

Psalmen 91:1-16NBV21Open in de Bijbel

Jezus wordt door de duivel in verleiding gebracht met de tekst uit vers 11-12 (Lucas 4). Spring maar van de tempel af, Jezus, want God zal je wel redden. Hij behoedt je immers voor alle kwaad? De psalm lijkt hier op het eerste gezicht inderdaad over te gaan: als je maar op God vertrouwt, zal je niets kwaads of ergs overkomen. Maar Jezus’ antwoord leert ons dat we niet zo met deze teksten kunnen omgaan.

Rampen en ziekten kunnen ons treffen – de psalmist maakt wel duidelijk dat deze niet van God afkomstig zijn, wat soms ook wordt gedacht. Maar te midden van die rampen mogen we vasthouden aan de beloften van God: dat Hij ons redt en ons een eeuwige toekomst belooft, een toekomst zonder pijn en verdriet. Gods veiligheid en bescherming zijn niet zozeer gericht op deze wereld. Zijn schild beschermt je zodat je kunt vasthouden aan zijn beloften van trouw en bevrijding.

Luister naar een van de vele uitvoeringen van Psalm 91. Bijvoorbeeld via YouTube vind je uitvoeringen van deze psalm van Sela, Psalm Project, Sons of Korah, en Petrus in het land. Wat valt je op? Wat spreekt je aan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons