Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 42 - Als een hert

Bijbeltekst(en)

Tweede boek

1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2Zoals een hinde smacht

naar stromend water,

zo smacht mijn ziel

naar U, o God.

3Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen

en voor God verschijnen?

4Tranen zijn mijn brood,

bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

5Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte,

juichend en lovend.

6Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

7Mijn ziel is bedroefd,

daarom denk ik aan U,

hier in het land van de Jordaan,

bij de Hermon, op de top van de Misar.

8De roep van vloed naar vloed,

de stem van uw waterstromen –

al uw golven slaan

zwaar over mij heen.

9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

10Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:

‘Waarom vergeet U mij,

waarom ga ik gehuld in het zwart,

door de vijand geplaagd?’

11Mij gaat door merg en been

de hoon van mijn belagers,

want ze zeggen heel de dag:

‘Waar is dan je God?’

12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:1-12NBV21Open in de Bijbel

God is groot. Dat is het centrale thema van de psalmen. Maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat met de mensen die Hem trouw zijn. In deze psalm schreeuwt de psalmist zijn ellende uit: ‘Wat overkomen mij veel moeilijke dingen! Waar bent U dan toch, God? Hebt U mij soms in de steek gelaten?’ De woorden van angst en wanhoop komen heel dichtbij.
Toch eindigt ook deze klaagpsalm met hoop: God lijkt nu ver weg, maar er komt zeker een moment waarop Hij de mens-in-nood zal redden. Deze hoop is niet gebaseerd op de omstandigheden nu, maar op de beloften van God, en op de overtuiging dat God te vertrouwen is en nooit loslaat wat Hij is begonnen.

De psalmist spreekt zijn eigen onrustige ziel toe: hoop op God! Spreek jij ook weleens op deze manier tegen jezelf? Welke woorden van hoop gebruik jij dan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons