Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 8 - Verwondering

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3door de mond van kinderen en zuigelingen.

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd

om hun wraak en verzet te breken.

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door U daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,

het mensenkind dat U naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

8schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Psalmen 8:1-10NBV21Open in de Bijbel

Psalm 8 is een lied over verwondering. Over God, de Schepper, de schepping zelf en over de geschapen mens. Het Hebreeuwse woord voor mens, dat hier gebruikt wordt, is enosj. Waarschijnlijk hangt de betekenis van dit woord samen met de sterfelijkheid en kwetsbaarheid van de mens. God de Schepper denkt aan deze kwetsbare mens. En heeft hem zoveel toevertrouwd: het beheer over de aarde! Kern van de psalm is dat als de mens God als Heer erkent, hij tot zijn volledige menszijn kan komen. Met andere woorden: je bent pas een echt mens als je God als Schepper en Heer erkent. Als je dat inzicht hebt, kan het beheer van de aarde veilig aan je worden toevertrouwd. De verwondering voor de rechtmatige eigenaar (God!) en zijn prachtige creaties zijn noodzakelijk voor een goede omgang met de schepping.
Vooral bij jonge kinderen zie je vaak die verwondering in de puurste vorm. Jezus citeert Psalm 8:3 wanneer kinderen Hem toezingen bij de intocht in Jeruzalem. Zij hebben het bij het juiste eind wanneer ze Hem als Koning erkennen.

Neem deze week de tijd om je te verwonderen, misschien wel samen met een jong kind. Welke bloemen zie je allemaal langs de kant van de weg? Hoe smaakt een aardbei als je er langzaam op kauwt? Welke figuren maakt de wind met de wolken die voorbij glijden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons