Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 23 - De herder

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

Psalmen 23:1-6NBV21Open in de Bijbel

Psalm 23 bezingt de eigenschappen van een goede leider, van iemand bij wie je je geborgen en veilig voelt, omdat je weet dat hij het goede met je voorheeft. Deze leider is te vertrouwen, en daarom wil je hem volgen. De psalmist noemt het veelzijdige beeld van de herder. Een herder zorgt, beschermt, leidt en hoedt. De menselijke herder zorgt voor dieren. Maar deze veelzijdige Bijbelse metafoor wordt ook vaak gebruikt voor God. Het beeld van God als herder betekent dat God zorgt voor zijn volk, door het bijvoorbeeld bijeen te brengen.

Jezus wordt gezien als de goede herder, die de verloren schapen zoekt. Deze herder heeft een voor de schapen herkenbare stem. Psalm 23 benadrukt de manier waarop God zorgt voor zijn schapen. Ze komen niets tekort, en zelfs de moeiten van de reis en de diepe dalen kunnen zij aan, omdat de herder erbij is.

Daarnaast wordt God ook gezien als een gastheer. Ook een goede gastheer zorgt ervoor dat het je aan niets ontbreekt. Hij zorgt voor veiligheid, bescherming, geborgenheid.

Herken je deze gevoelens van geborgenheid? Hoe zie jij Gods herderlijke zorg in je leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons