Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wees geen perfectionist 

Bijbeltekst(en)

15Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden. 16Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? 17Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees geen dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? 18Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. 19De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan tien stadsbestuurders samen. 20Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. 21Spits daarom je oren niet bij alles wat er om je heen gezegd wordt. Dan hoef je niet te horen hoe je dienaar je vervloekt. 22Je weet maar al te goed hoe vaak ook jij een ander hebt vervloekt.

23Dit alles heb ik met mijn wijsheid onderzocht. Ik zei tegen mezelf: Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg. 24Ver is alles wat er is geweest, dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden? 25Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht en wilde tot een slotsom komen; van het kwaad heb ik de dwaasheid willen kennen, van de dwaasheden de waanzin. 26Altijd weer hoor ik over een vrouw die bitterder zou zijn dan de dood. Een valstrik is zij, haar hart is een klapnet en haar handen zijn ketenen. Een mens die God behaagt zal aan haar ontsnappen, maar een zondaar laat zich door haar strikken. 27Al met al, zegt Prediker, is wat nu volgt de slotsom van mijn onderzoek. 28Dit heb ik met hart en ziel onderzocht: ‘Onder duizend mensen vond ik er maar één die ook werkelijk een mens was, en dat was geen vrouw.’ Maar ik zag dat nooit bevestigd. 29Het enige wat ik vond is dit: de mens is door God rechtschapen gemaakt, maar altijd weer kiest hij de verkeerde wegen.

Prediker 7:15-29NBV21Open in de Bijbel

In dit gedeelte staan twee erg negatieve uitspraken over vrouwen. Een vrouw die probeert om jou in haar macht te krijgen, is erger dan de dood. En: je moet zeker niet verwachten dat een vrouw verstandig is. Wat bedoelt Prediker met deze teksten?
In het boek Spreuken waarschuwt de schrijver zijn lezers voor slechte vrouwen. Het enige wat een slechte vrouw wil, is: mannen verleiden. Waarschijnlijk zijn vrouwen hier dus gewoon een beeld voor alles wat mensen van God afhoudt. Omdat de teksten vooral voor en door mannen zijn geschreven, is er een voorbeeld gekozen dat mannen zullen herkennen: een man die zich laat verleiden door een aantrekkelijke vrouw.

Welk voorbeeld zou jij gebruiken als je de schrijver was en voor vrouwen zou moeten schrijven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons