Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Belofte maakt schuld 

Bijbeltekst(en)

Los je geloften in

17Betreed Gods tempel met bescheiden tred. Je kunt er beter heen gaan om te luisteren dan om er het offer van een dwaas te brengen. Zo iemand weet niet eens dat hij een slechte daad verricht.

1Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. 2Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. 3Wanneer je God toch een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op dwazen. Los dus je geloften in. 4Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. 5Sta je mond geen loze, zondige geloften toe en zeg niet naderhand tegen de priester dat ze een vergissing waren. Wil je soms dat God zich kwaad maakt over dergelijk gepraat en moet Hij wat je hebt bereikt te gronde richten? 6Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Dus heb ontzag voor God.
Ambtenaren beschermen elkaar

7Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn. 8Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.

Prediker 4:17-5:8NBV21Open in de Bijbel

Volgens Prediker is het beter om eerst te luisteren en pas daarna te praten. Helemaal als je een belofte aan iemand doet. Met een belofte zeg je dat je je uiterste best zult doen om je woorden waar te maken. Een belofte is dus een krachtige uitspraak: je zet je eigen geloofwaardigheid op het spel. Misschien heb je weleens iets beloofd, maar merkte je later dat je dat beter niet had kunnen doen. Het gebeurt iedereen weleens. Vandaar dat Prediker ook oproept om voorzichtig te zijn met dingen beloven. Zeker naar God toe. Want als je iets aan God belooft, moet je het ook doen.

Waarom zou een belofte aan God anders zijn dan een belofte aan mensen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons