Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Spoed

Bijbeltekst(en)

12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’

14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.

16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’

17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

18Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’

Amen. Kom, Heer Jezus!

21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Openbaring 22:12-21NBV21Open in de Bijbel

Jezus benadrukt nog eens dat Hij spoedig komt. Bij die komst zal Hij degenen die nu lijden voor hun geloof volop belonen. Iedereen die bij God hoort, mag binnen de muren van de stad leven. Al het kwade wordt buiten de stad gehouden. Net als bij de eerdere omschrijving van de tweede dood benadrukt Johannes hier dat God verdergaat met het goede. Johannes eindigt het boek door zijn lezers nog één keer te verzekeren: ja, Jezus komt spoedig!

Jezus komt spoedig, schrijft Johannes. Hoe kijk je nu, tweeduizend jaar later, tegen die uitspraak aan?

 

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Openbaring. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons