Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heldere belofte

Bijbeltekst(en)

1Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam 2en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren 4en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Slot

6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’

7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.

8Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’

Openbaring 22:1-11NBV21Open in de Bijbel

De nieuwe stad is vol van leven. Om dat te laten zien, gebruikt Johannes beelden uit Genesis, Jesaja en Ezechiël. Dan sluit hij zijn boek af, met een belofte van Jezus: ‘Ik kom spoedig!’ Jezus zal spoedig komen en een einde maken aan het lijden dat Johannes en zijn medechristenen ondergaan. Johannes moet alles wat hij gezien en opgeschreven heeft doorgeven. De troost en hoop die God biedt, moeten bekendgemaakt worden, om mensen te sterken in hun geloof.

Openbaring staat vol beelden uit het Oude Testament. Lees de tekst van vandaag nog eens door. Welke Bijbelteksten herken jij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons