Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De toren van Babylon

Bijbeltekst(en)

1Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. 2Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. 3Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’

4Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 5Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. 6Doe met haar wat zij met anderen deed, ja, laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. 7Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Voor mij geen rouw! 8Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig.

Openbaring 18:1-8NBV21Open in de Bijbel

Babylon doet niet alleen denken aan de Babylonische ballingschap, maar ook aan het verhaal van de toren van Babel uit Genesis 11:1-9 (Babel is een andere naam voor Babylon). Met dat verhaal in gedachten schrijft Johannes over de zonden van Babylon, die tot aan de hemel reiken, net als de toren van Babel tot aan de hemel reikte. Zoals er een straf op de bouw van de toren van Babel volgde, zo volgt er ook een straf op de torenhoge zonden van Rome, het Babylon van Johannes’ tijd.

Mij zal niets gebeuren, denkt Babylon. Juist daarom toont God zijn macht door zijn straffen. Waar zie jij in jouw omgeving uitingen van hoogmoed? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons