Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waar twee of drie…

Bijbeltekst(en)

5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Filippenzen 2:5NBV21Open in de Bijbel

Vind je het soms ingewikkeld om in je eentje met de Bijbel bezig te zijn? Je bent niet de enige! Veel mensen worden geïnspireerd door de inzichten die ze samen met andere opdoen. Met een groep bij elkaar komen is lastig in deze tijd, maar je kunt ook digitaal inspiratie delen. Er is hier zelfs een methode voor: SOAP, overgewaaid vanuit de VS en ook hier steeds populairder (zie voor meer informatie https://lovegodgreatly.com).

Maar het kan ook kleiner. De opdracht voor vandaag: lees het Bijbelgedeelte hieronder, formuleer een antwoord op de vragen, en bedenk met welke mensen uit je vriendenkring, familie of kerk je dit zou willen delen. Nodig hen uit voor een WhatsApp-groepje (of een ander medium), en vraag of ze de komende weken nog een paar keer samen met jou met een Bijbeltekst bezig willen zijn.

 

Filippenzen 2:1-11

1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

 

Filippenzen 2:6-11 is het middelpunt van de brief aan de Filippenzen. Het geeft een inkijkje in hoe de eerste christenen over Jezus zongen. De kern van het lied staat precies in het midden: ‘de dood aan het kruis’. Maar die kern kan niet zonder het einde: daar staat dat er een dag zal komen waarop iedereen zal zeggen dat Jezus de Heer is.

Kun je in je eigen woorden zeggen hoe Paulus wil dat zijn lezers leven en wat dat met dit lied over Jezus te maken heeft?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons