Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

In de stilte

Bijbeltekst(en)

10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

Matteüs 2:10NBV21Open in de Bijbel

Gisteren kon je samen met anderen inspiratie opdoen, vandaag ga je juist de stilte in met lectio divina. Bij deze manier van lezen lees je een Bijbeltekst een aantal keren rustig door.

Soms wordt bij lectio divina uitgegaan van een aantal stappen: lectio (lezen), meditatio (beschouwing), oratio (gebed) en contemplatio (overdenking). Maar eigenlijk gaat het bij deze manier van lezen juist om openheid: Je laat de tekst op je inwerken en probeert te ontdekken wat God in de stilte tegen jou te zeggen heeft.

In deze blog vind je nog meer informatie over lectio divina.

 

Lees eerst de Bijbeltekst een aantal keer in stilte. Vervolgens ga je aan de salg met de vier stappen.

 

EEN KONING VOOR IEDEREEN
Openbaring van de Heer

Matteüs 2:1-12

     1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Stap 1: Lectio

Het verhaal van vandaag gaat over Jezus, Herodes en de ‘magiërs uit het Oosten’ – de term ‘magiërs’ is uit het Grieks afkomstig. Dat deze mannen uit een ver land kwamen, duidt op het wereldwijde belang van de geboorte van Jezus.

De magiërs volgen de nieuwe ster die aan de hemel is verschenen en ze komen in Jeruzalem terecht, de Joodse machtsbasis in Israël. Ze zijn wellicht teleurgesteld dat ze de nieuwe koning hier niet vinden.

Als ze navraag doen over die nieuwe koning schrikken de mensen. Elke Jood wist dat Herodes onverbiddelijk zou afrekenen met iedereen die een bedreiging voor zijn macht vormde.

De zoektocht van de magiërs verontrust Herodes ook. Hij wint het advies van de religieuze leiders in. De Schrift kondigt een messias aan, een nazaat van koning David, afkomstig uit Davids geboortestad Betlehem (Micha 5:1 en 2 Samuel 7:16).

Herodes nodigt de magiërs uit om in het geheim verslag bij hem te komen uitbrengen nadat ze het jonge kind hebben gevonden.

Tijdens de laatste etappe van hun reis worden de magiërs opnieuw geleid door de ster. Hun blijdschap is groot als ze zien dat de ster hen recht naar Jezus toe leidt. Daar knielen ze neer, geven Hem hun eer en bieden hun geschenken aan.

God kent de ware bedoelingen van Herodes en waarschuwt de magiërs om niet op zijn verzoek in te gaan, maar langs een andere weg naar huis terug te keren.

 

Stap 2: Meditatio

Hoe heb jij Jezus gevonden? Wat heeft je naar Hem toe geleid? Heeft God hiervoor andere mensen gebruikt dan je had verwacht?

In welke opzichten is Jezus jouw leider en gids?

Op welke verschillende manieren kun je Jezus eren? Welke ‘geschenken’ kun je Hem vandaag aanbieden?

 

Stap 3: Oratio

Doordat de magiërs aan sterrenkunde deden, bracht God hen langs deze weg tot bij Jezus. Kijk eens terug op je eigen leven: welke momenten heeft God gebruikt om jou naar Jezus te leiden? Hoe is Hij jouw gids geweest in je leven? Bedank Hem voor elke stap.

Vraag aan God wat Hij van je verwacht in het jaar dat voor je ligt. Welke prioriteiten moet je stellen? Leg Hem in gebed al je plannen voor, en vertel Hem waar je op hoopt voor dit jaar. Vraag Hem je te leiden zodat je de dingen zult doen die Hem vreugde geven.

 

Stap 4: Contemplatio

Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

 

Ondersteunende Bijbelteksten:

Jesaja 60:1-6;

Psalm 72;

Efeziërs 3:2-6

 

Uit: Lezen met je hart, De Evangeliën door met Lectio Divina, Nederlands Bijbelgenootschap (2020).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons