Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Samen met alle heiligen

Bijbeltekst(en)

18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

Efeziërs 3:18-19NBV21Open in de Bijbel

Op dag twee van dit leesplan was de uitdaging om een klein groepje vrienden, familielieden of gemeenteleden te vragen of ze af en toe inspiratie rond de Bijbel willen uitwisselen. Is dat gelukt? Deel dan vandaag je gedachten over deze tekst:

Efeziërs 3:14-19 (Bijbel in Gewone Taal)

14 Ik kniel en bid tot God, de Vader. 15 God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. 16 Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. 17 Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. 18 Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. 19 Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.

De brief aan de Efeziërs is waarschijnlijk geschreven als rondzendbrief voor meer dan één gemeente. De kerk speelt een belangrijke rol in deze brief: zij is vervuld met de wijsheid en liefde van Christus, en kan hierdoor Gods verborgen plan bekendmaken aan de hele schepping.

Wat betekent de kerk voor jou? Wat is volgens jou nodig zodat de kerk haar grote opdracht kan vervullen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons