Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Macht

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2God is voor ons een veilige schuilplaats,

een betrouwbare hulp in de nood.

3Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde

en storten de bergen in het diepst van de zee.

4Laat de watervloed maar kolken en koken,

de hoge golven de bergen doen beven. sela

5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,

de heilige woning van de Allerhoogste.

6Met God in haar midden stort zij niet in,

vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

7Volken roeren zich, rijken storten ineen,

zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8De HEER van de hemelse machten is met ons,

onze burcht is de God van Jakob. sela

9Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,

verbijsterend is wat Hij op aarde verricht.

10Wereldwijd bant Hij oorlogen uit,

bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij,

wagens verbrandt Hij in het vuur.

11‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,

verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12De HEER van de hemelse machten is met ons,

onze burcht is de God van Jakob. sela

Psalmen 46:1-12NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van Psalm 46 zoomt uit. Net als in de psalmen die we gisteren en eergisteren lazen, gaat het ook in deze psalm over God als beschermer. Maar de beelden die Psalm 46 gebruikt zijn groots: de aarde die wankelt, bergen die in de zee storten, koninkrijken die ineenstorten.

Tijdens oorlogsgeweld kunnen mensen ervaren dat de aarde schudt en alles in kan storten. Niet alleen de soldaten ervaren dat, maar ook de gewone burgers. Maar God staat erboven, zegt de psalmist, en als hij spreekt, luistert iedereen. Wat er ook gebeurt, Gods einddoel is duidelijk: uiteindelijk houdt de strijd op. Alleen God heeft de macht om dat voor elkaar te krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat er een eind komt aan alle oorlogen, hij zorgt voor vrede en bescherming voor iedereen.

God heeft de macht over alle volken op aarde, zegt de psalmist.

Hoe ervaar je dat zelf, en wat merk je daar in deze tijd van?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons