Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Daad van liefde

Bijbeltekst(en)

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15:9-17NBV21Open in de Bijbel

Jezus spoort zijn leerlingen aan hem na te volgen in liefde. Dat zou zelfs kunnen leiden tot de dood, zegt Jezus in vers 13. In de verzen hierna zal Jezus dan ook spreken over zijn eigen lijden, als inspiratie voor zijn leerlingen. Zoals Jezus aan het kruis stierf, zo moeten ook zijn volgelingen lijden ondergaan. Vers 13, waarin het gaat over ‘je leven geven voor je vrienden’, werd door geliefden van overleden militairen gebruikt om hen te eren. De tekst staat vaak op grafstenen van militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gedood. Zo wordt vers 13 in een andere context gebruikt dan in de Bijbel. Voor de nabestaanden gold: onze dierbaren hebben hun leven gegeven voor hun vrienden, net als Jezus in Johannes 15 zegt.

Vandaag zouden we oorlog en liefde minder snel met elkaar verbinden. Toch is het vertrekpunt van de nabestaanden en van Jezus in Johannes 15 hetzelfde: het belang van het handelen uit liefde. Liefde moet je drijfveer zijn. Zoveel liefde, dat je zelfs je leven voor de ander wilt geven.

Als je in de huidige tijd in België of Nederland woont, zul je niet snel in een situatie komen waarin je je leven kunt geven voor je vrienden. Wat zou jouw grootste daad van liefde kunnen zijn?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons