Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

In vrede samenleven

Bijbeltekst(en)

2Eens komt de dag

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

3machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

4Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

5Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.

Jesaja 2:2-5NBV21Open in de Bijbel

We lazen gisteren al over het hoopvolle beeld dat Jesaja geeft. Vandaag zien we dat hij al aan het begin van zijn boek laat zien waar het God om gaat: Alle volken zullen naar Gods berg optrekken. Daar zal hij rechtspreken. Na zijn rechtspraak zal hij een eind maken aan alle oorlog en geweld. Wapens worden omgesmolten tot landbouwwerktuigen.

De aarde vruchtbaar maken en van Gods schepping genieten, dáár gaat het God om. Hij belooft: er komt een tijd dat mensen inzien dat ze geen geweld meer tegen elkaar hoeven te gebruiken. Iedereen zal in vrede samenleven.

De tekst over het omsmeden van zwaarden tot ploegijzers is verwerkt in meerdere kunstwerken die je bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York City kunt vinden. Dat laat zien dat de Bijbeltekst ook nu nog dient als inspiratie om oorlogen te beëindigen en vrede te stichten.

Wat kun jij vandaag nog doen om mee te werken aan het uitkomen van dit visioen?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Oorlog-en-vrede. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons