Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heb lief

Bijbeltekst(en)

27Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Lucas 6:27-28NBV21Open in de Bijbel

Dit is echt het toppunt van liefde; liefde voor je vijanden. Je mag onrecht echt wel afkeuren, en verkeerd gedrag ook. Maar Bijbelse liefde gaat verder dan het liefhebben van de mensen die je aardig vindt. Echte naastenliefde is een vredestichter. Het kan helpen tegen een gevoel van machteloosheid om tegen de klippen op lief te hebben.

Wie zijn jouw vijanden? Zie je bijvoorbeeld op social media dat zij worden bedreigd? Doe er niet aan mee, rapporteer die bedreigingen en kom voor je vijanden op. Zo werk je actief mee aan het verspreiden van de liefde van God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons