Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God is jouw rechter

Bijbeltekst(en)

4Hij is een rots, Hij staat voor recht;

alles wat Hij doet is volmaakt.

Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,

in Hem is geen spoor van kwaad.

Deuteronomium 32:4NBV21Open in de Bijbel

In dit lied dat Mozes zingt wordt een heel geruststellend beeld van God beschreven: God als volmaakte rechter die alles behalve slecht is. Aan Hem kun je gerust overlaten om te oordelen over goed en kwaad en over alle grijze gebieden daartussenin. Als er iemand is die recht spreekt over jou én je vijanden, laat het dan die God zijn. Hij is rechtvaardig en ziet jou, daar mag je op vertrouwen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons