Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bemoediging

Bijbeltekst(en)

8Onze hulp is in de naam van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 124:8NBV21Open in de Bijbel

In veel kerken klinken aan het begin van de kerkdienst op zondagmorgen deze woorden, gesproken of gezongen: ‘Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.’ De woorden zijn afkomstig uit Psalm 124. Psalm 124 is een van de pelgrimspsalmen, de psalmen van opgang. De Israëlieten zongen deze liederen onderweg naar de tempel in Jeruzalem. En wij bemoedigen elkaar aan het begin van de viering met deze woorden.

Wat wil dat zeggen, dat onze hulp in de naam van de Heer is? In de Bijbel is een naam vaak symbolisch. De betekenis van een naam zegt iets over degene die deze naam draagt. Bekende voorbeelden zijn Eva, ‘moeder van de levenden’, Jacob, ‘hielenlichter’ en Mozes, ‘uit het water getrokken’. Van alle betekenisvolle namen in de Bijbel is die van God zelf het meest speciaal. In Exodus 3:14 is te lezen hoe God zich aan Mozes bekendmaakt. Zijn naam is ‘Ik ben die Ik ben’, of ‘Ik ben die er zijn zal’. Als we elkaar bemoedigen door te zeggen dat onze hulp in de naam van de Heer is, beroepen we ons op zijn aanwezigheid. Hij is de Levende, de Aanwezige, die zich met ons wil verbinden.

Tijdens de Reformatie in Nederland werd de tekst van de bemoediging uitgebreid met de volgende twee regels: ‘die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.’ Ook deze woorden zijn afkomstig uit de psalmen, namelijk uit Psalm 146 en Psalm 138.

Het uitspreken van de bemoediging is een vast onderdeel van veel kerkdiensten. De tekst is voor veel mensen zo bekend dat hij een ritueel karakter heeft gekregen. Er gaat hoop, vertrouwen en geborgenheid van uit.

Op welke momenten heb je bemoediging ervaren?
Weet je wat jouw naam betekent?
Welke teksten of liederen geven je hoop en vertrouwen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons