Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Oordeel

Bijbeltekst(en)

1Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Micha uit Moreset, toen Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden; het visioen dat hij zag over Samaria en Jeruzalem.

Het oordeel van de HEER

2Luister, volken, allemaal,

hoor, aarde en wie haar bewonen,

hoe God, de HEER,

tegen jullie getuigen zal

vanuit zijn heilige tempel.

3Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt,

en over de hoogten der aarde schrijdt.

4Onder Hem smelten de bergen

en splijten de dalen

als was dat smelt voor vuur,

als water dat uiteenvloeit op een helling.

5Dit alles gebeurt om Jakobs misdaad,

om de zonden van het volk van Israël.

Wat is de misdaad van Jakob?

Samaria!

Wat zijn de offerhoogten van Juda?

Jeruzalem!

6Van Samaria maak Ik een ruïne,

kale grond,

alleen geschikt voor een wijngaard.

Zijn stenen stort Ik in het dal,

zijn fundamenten leg Ik bloot.

7Al zijn godenbeelden worden verbrijzeld,

al dat hoerenloon gaat in vlammen op.

Al die beelden zal Ik vernietigen,

want met hoerenloon zijn ze betaald

en als hoerenloon zullen ze weer dienen.

Micha 1:1-7NBV21Open in de Bijbel

Luister, iedereen! Dit is heel belangrijk! Zo begint het boek Micha. Micha is een profeet, iemand die namens God spreekt. Dit boek staat vol met oordelen, maar ook met beloftes van God.  

Het boek begint met een aanklacht van God tegen Israël. Samaria zal zelfs verwoest worden. Niet zomaar, maar omdat de mensen slechte dingen doen. God is boos en dat is misschien lastig om te lezen. Maar God kan niet tegen het kwaad, Hij wil dat mensen het goede doen. Daarom verwoest God ook niet alles: er blijft nog grond over die geschikt is voor een wijngaard (vers 6). Zo geeft God de mensen weer een nieuwe kans. 

Heb jij wel eens een nieuwe kans gekregen? Hoe was dat voor jou? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons