Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het recht van de zwakke

Bijbeltekst(en)

8Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij.

Al ben ik gevallen, ik sta op,

al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht.

9De toorn van de HEER zal ik dragen

– ik weet, ik heb tegen Hem gezondigd –

tot Hij mijn zaak heeft verdedigd,

mij recht heeft verschaft.

Hij zal me naar het licht voeren

en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen.

10Zij die me haat zal het zien en beschaamd zijn,

zij die me vroeg: ‘Waar is Hij dan, de HEER, je God?’

Ik zal toekijken en graag getuige zijn

wanneer ze als straatvuil wordt vertrapt.

11Dat is de dag om je muren op te bouwen,

de dag dat de grenzen worden verruimd.

12Die dag zal men bij je komen,

van Assyrië tot de steden van Egypte,

van Egypte tot aan de Grote Rivier,

en vanaf de zee in het westen tot aan de hoogste berg.

13En de aarde zal worden verwoest,

om de daden van haar bewoners.

Micha 7:8-13NBV21Open in de Bijbel

‘Waar is Hij dan, je God?’ (vers 10) Soms kun je het gevoel krijgen dat mensen je uitlachen omdat je in God gelooft of op hem vertrouwt.  

Dan kun je je voelen als Micha of de dichter van Psalm 42, waarin ook verschillende keren wordt gevraagd: ‘Waar is dan je God?’ (Psalm 42:4 en 11) 

Maar Psalm 42 eindigt met deze woorden:  

‘Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.’ 

Wat helpt jou om vast te houden aan je hoop op God? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons